Áo dài cặp trắng vẻ chim vàng đồng

Additional information

Loại áo

Gấm

Màu sắc

Trắng