Áo dài cặp vàng rồng ngậm ngọc trắng

Additional information

Loại áo

Gấm

Màu sắc

Trắng