Mâm bưng quả màu vàng đồng

 

Additional information

Màu sắc

Vàng