Mâm bung quả màu đỏ ren trắng

 

Additional information

Màu sắc

Đỏ